Cenik

Večino storitev obračunavamo po ceniku iz Zelene knjige. Za več informacij se obrnite na
Mag. Anjo Milenković Kramer, univ. dipl. ekon., vodjo finančno ekonomske službe.

Cenik histopatoloških preiskav na področju dermatopatologije za samoplačnike

Drugo mnenje
Enotna cena drugega mnenja za histopatološke in citopatološke preiskave je 119 evrov na vzorec.

* Cena vključuje pregled in mnenje specialista patologa ter izdelavo potrebnih HE, histokemičnih in imunohistokemičnih barvanj.
* Cena ne vključuje molekularnogenetskih preiskav ali določanja prediktivnih dejavnikov z imunohistokemičnimi ali molekularnogenetskimi metodami.