Cenik

Večino storitev obračunavamo po ceniku iz Zelene knjige. Za več informacij se obrnite na
Mag. Anjo Milenković Kramer, univ. dipl. ekon., vodjo finančno ekonomske službe.

Cenik histopatoloških in citopatoloških preiskav za samoplačnike