51. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika

3. december 2020

Vljudno vas vabimo na 51. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Tema letošnjega memoriala je »Novosti v dermatopatologiji«. Sestanek bo zaradi epidemioloških razmer potekal kot virtualni dogodek.

 

Program

 

 

 

 

 

Uradni jezik: slovenski (vsa predavanja bodo v slovenskem jeziku).
Kotizacije za udeležbo ni.
Prijave sprejemamo na e-poštnem naslovu tajnistvo.patologija@mf.uni-lj.si. Povezavo do sestanka bodo udeleženci prejeli prek elektronske pošte.
Kreditne točke: Zdravniška zbornica bo strokovno izpopolnjevanje na sestanku zdravnikom upoštevala pri podaljšanju licence.
Potrdilo o udeležbi: udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi po elektronski pošti.

 

Priznanje prof. Franceta Hribarja

Priznanje za pomemben prispevek k razvoju in ugledu patologije z vrhunskimi dosežki v stroki in znanosti, ki ga podeljuje Inštitut za patologijo v sodelovanju z Združenjem za patologijo in sodno medicino, prejme:

 

doc. dr. Vesna Jurčić, dr. med.

 

 

Doc. dr. Vesna Jurčić, dr. med., specialistka patologije, je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu leta 1988. Na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je zaposlena od leta 1989, sprva kot mlada raziskovalka, nato od leta 1994 kot asistentka, od leta 1996 kot specialistka patologije in od leta 2004 kot docentka na Katedri za patologijo. Leta 1992 je zaključila podiplomski študij Medicinske citologije na Medicinski fakulteti v Zagrebu in leta 1993 zagovarjala magistrsko nalogo. Doktorirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1999 z naslovom doktorske disertacije “Histomorfološke in imunohistološke zavrnitvene spremembe segmentih žil presajene ledvice”, pod mentorstvom prof. dr. Dušana Ferluge.

Specializacijo iz patologije je na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani zaključila leta 1996. Od takrat opravlja diagnostično delo kot specialistka patologije na področjih patologije kože, skeletne mišice in patologije imunsko pogojenih bolezni (imunopatologije). Vodi Oddelek za imunopatologijo na Inštitutu za patologijo. Njeno ožje področje dela je tudi diagnostika amiloidoz.

V sklopu doktorske naloge je delovala v Transplantacijskem laboratoriju in Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete v Helsinkih. Bila je gostujoča učiteljica na Oddelku za dermatologijo Univerze v Gradcu ter na Inštitutu in Katedri za splošno patologijo in patološko anatomijo Medicinske fakultete Univerze na Reki. Njeno raziskovalno delo vključuje področje tumorske patologije, patologijo imunsko pogojenih bolezni, bolezni patološkega kopičenja beljakovin in okužb, predvsem borelioze. Zadnja leta se še posebej posveča raziskovanju patogenetskih mehanizmov vaskulitisa IgA in gigantoceličnega arteritisa, v sodelovanju s sodelavci Kliničnega oddelka za revmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Laboratorija za molekularno genetiko na Inštitutu za patologijo.

Je avtorica ali soavtorica 136 znanstvenih ali strokovnih del. Njeno raziskovalno delo je mednarodno odmevno (število čistih citatov 157 WoS in 280 Scopus, h-indeks 8).

 

Knjiga ob 50-letnici memorialnih sestankov e-Knjiga online

Knjiga ob 50-letnici memorialnih sestankov – pdf

Videoposnetek koncerta 50. Memorialnega sestanka profesorja Janeza Plečnika

Audioposnetek koncerta 50. Memorialnega sestanka profesorja Janeza Plečnika

Dodatne informacije

T 01 543 71 03
E tajnistvo.patologija@mf.uni-lj.si

 

Prof. dr. Boštjan Luzar, specialist patologije
T 01 543 71 30
E bostjan.luzar@mf.uni-lj.si


Povezane vsebine
Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika