Dr.

Danijela Kolenc, dr. med.

Specialistka patologije01 543 7137


danijela.kolenc@mf.uni-lj.si