Molekularnogenetska analiza pri bolnikih z dedno obliko pankreatitisa

  • molekularnogenetska analiza gena PRSS1 (ekson 2 in 3) in gena SPINK1 (ekson 1, 3 in 4) z metodo sekvenciranja Sanger;