Molekularnogenetska analiza pri bolnikih z Leberjevo hereditarno optično nevropatijo (LHON)

  • molekularnogenetska analiza mitohondrijske DNA (mtDNA) na prisotnost treh najpogostejših mutacij (m.11778G>A, m.3460G>A, m.14484T>C);
  • določanje nukleotidnega zaporedja celotnega mitohondrijskega genoma z metodo nove generacije sekvenciranja – NGS;