Molekularnogenetska analiza pri bolnikih z multiplo endokrino neoplazijo tipa 2A in 2B (MEN 2A in 2B) in družinski obliki medularnega raka ščitnice (FMTC)

  • molekularnogenetska analiza RET protoonkogena pri MEN 2A in FMTC (določanje nukleotidnega zaporedja eksona 10, 11, 13, 14, 15 in 16 s Sanger sekvenciranjem);
  • molekularnogenetska analiza RET protoonkogena pri MEN 2B (določane nukleotidnega zaporedja eksona 16 ssekvenciranjem Sanger);