Laboratorij za citopatologijo

V laboratoriju za citopatologijo pripravljamo celične vzorce za citopatološko preiskavo.

Splošni podatki

Vodja laboratorija

Prof. dr. Margareta Strojan Fležar dr. med., specialistka patologije
01 543 7105
margareta.strojan-flezar@mf.uni-lj.si

Organizacijska vodja laboratorija

Jelka Peček, dipl. inž. lab. biomed., inž. farm.
01 543 7889
jelka.pecek@mf.uni-lj.si