Laboratorij za citopatologijo

V laboratoriju za citopatologijo pripravljamo celične vzorce za citopatološko preiskavo.

Splošni podatki

Vodja laboratorija

Prof. dr. Margareta Strojan Fležar dr. med., specialistka patologije
01 543 7105
margareta.strojan-flezar@mf.uni-lj.si

Organizacijska vodja laboratorija

Dr. Irena Srebotnik Kirbiš, univ. dipl. inž. živ. teh.
01 543 7117
irena.srebotnik-kirbis@mf.uni-lj.si