Laboratorij za imunohistokemijo

V laboratoriju izvajamo imunohistokemične, imunocitokemične, in situ hibridizacijske in encimske preiskave na tkivnih ter celičnih vzorcih.

Splošni podatki

Strokovna vodja laboratorija

Prof. dr. Metka Volavšek, dr. med., specialistka patologije
01 543 7148
metka.volavsek@mf.uni-lj.si

Organizacijska vodja laboratorija

Katarina Hafner, inž. lab. biomed.
01 543 7114
katarina.hafner@mf.uni-lj.si