Laboratorij za prionske bolezni

Laboratorij je bil ustanovljen v okviru Inštituta za patologijo leta 2001 z namenom zagotavljanja celovite diagnostike in spremljanja prionskih bolezni pri človeku.

Preiskave

V Laboratoriju za prionske bolezni opravljamo preiskave na področju patogeneze prionskih bolezni:

  • določanje nukleotidnega zaporedja celotne kodirajoče regije gena za prionski protein (PRNP) pri ugotavljanju dednih oblik prionskih bolezni (dedna oblika Creutzfeld-Jakobove bolezni, Gerstman-Sträussler-Scheinkerjev sindrom in fatalna družinska nespečnost),
  • določanje statusa kodona 129 PRNP,
  • določanje izooblik patološke prionske beljakovine, PrPsc, pomembne za določanje sevov prionov.

Splošni podatki

Vodja laboratorija

Prof. dr. Jože Pižem, dr. med., specialist patologije
T 01 543 7103
joze.pizem@mf.uni-lj.si

Specialist laboratorijske medicinske genetike

Prof. dr. Damjan Glavač, univ. dipl. kem., spec. lab. med. gen.
T 01 543 7180
damjan.glavac@mf.uni-lj.si

Analitiki

Znanstv. sod. dr. Emanuela Boštjančič, univ. dipl. mikrobiol.
T 01 543 7195
emanuela.bostjancic@mf.uni-lj.si


Znanstv. sod. dr.
Nina Hauptman, univ. dipl. kem.
T 01 543 7184
nina.hauptman@mf.uni-lj.si


Znanstv. sod. dr.
Alenka Matjašič, univ. dipl. biol.
T 01 543 7182
alenka.matjasic@mf.uni-lj.si


Znanstv. sod. dr.
Andrej Zupan, univ. dipl. biokem.
01 543 7189
andrej.zupan@mf.uni-lj.si


Asist. razisk. dr. Margareta Žlajpah, mag. biokem.
01 543 7186
margareta.zlajpah@mf.uni-lj.si

Navodila za pošiljanje in sprejem vzorcev
Splošna navodila
Nujne preiskave
Konzultacije in drugo mnenje