Oddelek za patologijo ledvic

V Sloveniji opravljamo diagnostiko netumorskih bolezni ledvice, tako lastne kot presajene in dajalčeve pred presaditvijo. Sestavni del diagnostike bolezni ledvic sta direktna imunofluorescenčna in elektronskomikroskopska preiskava.

Preiskave

  • igelna biopsija lastne ledvice,
  • igelna biopsija presajene ledvice,
  • kirurška biopsija ledvice (»ničelna« biopsija dajalčeve ledvice pred presaditvijo),
  • pregled odstranjene ledvice zaradi netumorskih bolezni. 

Splošni podatki

Vodja oddelka

Izr. prof. dr. Nika Kojc, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7125
E nika.kojc@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Asist. Matic Bošnjak, dr. med., specialist patologije
T 01 543 7157
E matic.bosnjak@mf.uni-lj.si

 

Maja Frelih, dr. med., specialistka patologije
01 543 7170
maja.frelih@mf.uni-lj.si

Skip to content