Oddelek za nevropatologijo

Opravljamo diagnostiko tumorskih in netumorskih bolezni osrednjega živčevja, bolezni perifernih živcev ter mišičnih bolezni. Smo referenčni center za diagnostiko prionskih bolezni pri človeku v Sloveniji.

Preiskave

  • odprta ali stereotaktična biopsija osrednjega živčevja,
  • biopsija perifernega živca,
  • biopsija skeletne mišice,
  • sekcija možganov, hrbtenjače,
  • diagnostika prionskih bolezni,
  • konzultacije in druga mnenja.

Dodatne preiskave

  • določanje kodelecije 1p/19q,
  • določanje pomembnih mutacij v gliomih z metodo sekvenciranja nove generacije.

Splošni podatki

Vodja oddelka

Asist. Jernej Mlakar, dr. med., specialist patologije
01 543 7129
jernej.mlakar@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Miha Jerala, dr. med., specialist patologije 
T 01 543 7159
E miha.jerala@mf.uni-lj.si