Oddelek za obdukcijsko dejavnost

Opravljamo klinične obdukcije umrlih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in nekaterih drugih bolnišnicah. Kot edina ustanova s področja patologije v ljubljanski regiji imamo prostore za izvajanje obdukcij. Smo referenčna ustanova za obdukcije vseh umrlih s sumom na Creutzfeldt-Jakobovo bolezen v Sloveniji.

Obvezna dokumentacija
 • zdravniško poročilo o vzroku smrti,
 • bolniško-statistični list,
 • odpustnica in/ali druga zdravstvena dokumentacija, v kateri so popis postopka zdravljenja in klinične diagnoze.
Obvezni podatki na Zdravniškem poročilu o vzroku smrti
 • osebni podatki pokojnega: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva, naslov, KZZ številka,
 • naslov in žig naročnika obdukcije,
 • klinične diagnoze (osnovno obolenje, vzrok smrti, ostala obolenja),
 • datum in ura sprejema v bolnišnico,
 • datum in ura smrti,
 • ime in priimek napotnega zdravnika, izpolnjen s tiskanimi črkami, s podpisom ali z žigom,
 • v primeru suma na infekcijsko bolezen (na primer sum na Creutzfeldt-Jakobovo bolezen, AIDS, hepatitis …) naj bo to v dokumentaciji jasno navedeno.
Obdukcija vključuje:
 • makroskopski pregled trupla,
 • odvzem tkivnih ali celičnih vzorcev ali obojih,
 • po potrebi odvzem vzorcev za biokemične, mikrobiološke in toksikološke preiskave,
 • pregled standardnih histoloških in citoloških preparatov,
 • dodatne diagnostične preiskave za oceno sprememb v tkivnih vzorcih: imunofluorescenčne, histokemične, mikrobiološke, imunohistokemične in druge,
 • obdukcijski zapisnik z diagnozami in mnenjem.
Sekcija posameznih organov

Nekatere organe je mogoče natančno pregledati šele po predhodni fiksaciji v formalinu (to velja za možgane in hrbtenjačo ter v redkih primerih za srce, izjemoma druge organe), zato ob določenih indikacijah takšne organe v celoti fiksiramo v formalinu in jih pregledamo po določenem času fiksacije (običajno po 2-4 tednih), kar imenujemo sekcija organa.

Sekcija organa vključuje:
 • makroskopski pregled,
 • pregled standardnih histoloških preparatov,
 • dodatne diagnostične preiskave za oceno sprememb v tkivnih vzorcih: imunofluorescenčne, histokemične, mikrobiološke, imunohistokemične in druge,
 • izvid z diagnozami in mnenjem.

Splošni podatki

Vodja oddelka

Strok. svet. Zvezdana Dolenc-Stražar, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7142
E zvezdana.dolenc@mf.uni-lj.si

Navodila za pošiljanje in sprejem vzorcev
Splošna navodila
Konzultacije in drugo mnenje