Oddelek za očesno patologijo

Opravljamo diagnostiko tumorskih in netumorskih bolezni očesa ter obočesnih tkiv (orbite, solzne žleze, veke).

Preiskave

 • enukleacija zrkla zaradi tumorja ali netumorske bolezni,
 • biopsija ali ekscizija veznice ob sumu na tumorsko ali netumorsko obolenje,
 • biopsija ali ekscizija roženice,
 • vsedebelinska ekscizija veke ali ekscizija kože,
 • biopsija ali ekscizija solzne žleze,
 • biopsija, ekscizija ali eksenteracija orbite,
 • biopsija znotrajočesnih struktur,
 • biopsija temporalne arterije,
 • konzultacije in druga mnenja. 

Dodatne preiskave

 • preiskava FISH za ugotavljanje monosomije kromosoma 3 v melanomu žilnice,
 • izražanje beljakovine BAP1 v melanomu žilnice,
 • direktna imunofluorescenčna preiskava veznice in imunopatološka preiskava na prisotnost avtoprotiteles v serumu ob sumu na avtoimunsko bulozno bolezen.

Splošni podatki

Vodja oddelka

Prof. dr. Jože Pižem, dr. med., specialist patologije
01 543 7103
joze.pizem@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Prof. dr. Boštjan Luzar, dr. med., specialist patologije
T 01 543 7130
bostjan.luzar@mf.uni-lj.si


Asist. Daja Šekoranja, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7275
E daja.sekoranja@mf.uni-lj.si