Oddelek za patologijo kože

Na oddelku pregledamo največje število vzorcev kožnih sprememb v Sloveniji. Histopatološko diagnostiko vnetnih bolezni kože dopolnjujemo z direktno imunofluorescenčno preiskavo in imunopatološkimi preiskavami za dokaz avtoprotiteles, ki so udeležena pri nastanku nekaterih kožnih bolezni. Diagnostiko zahtevnih melanocitnih lezij dopolnjujemo z imunohistokemičnimi in molekularnogenetskimi preiskavami.

Preiskave

 • pregled biopsijskih vzorcev (incizijska biopsija, punch, shave) kože in podkožja za opredelitev tumorskih in netumorskih sprememb,
 • pregled ekscizij kožnih in podkožnih sprememb,
 • direktna imunofluorescenčna preiskava kože,
 • pregled labialnih žlez slinavk za diagnostiko Sjögrenovega sindroma,
 • pregled biopsije temporalne arterije,
 • pregled podkožnega maščevja na odlaganje amiloida in opredelitev vrste amiloida,
 • konzultacije in drugo mnenje.

Dodatne preiskave

 • določanje homozigotne izgube 9p21 z metodo FISH v diagnostiki Spitz melanoma,
 • preiskava FISH s 4 sondami (CEP6, MYB, RREB1, CCDN1) v diagnostiki melanoma,
 • določanje mutacij genov, ki se pojavljajo v melanomu (BRAF, NRAS, KIT, GNAQ, GNA11 in druge) – glej Laboratorij za molekularno genetiko,
 • določanje klonalnosti limfocitov T in B z metodo sekvenciranja nove generacije (NGS).

Splošni podatki

Vodja oddelka

Prof. dr. Boštjan Luzar, dr. med., specialist patologije
T 01 543 7130
E bostjan.luzar@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Asist. dr. Maja Jerše, dr. dent. med., specialistka patologije
T 01 543 7152
E maja.jerse@mf.uni-lj.si


Doc. dr. Vesna Jurčić, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7118
E vesna.jurcic@mf.uni-lj.si


Prof. dr. Jože Pižem, dr. med., specialist patologije
T 01 543 7103
E joze.pizem@mf.uni-lj.si


Asist. Daja Šekoranja, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7275
E daja.sekoranja@mf.uni-lj.si


Asist. Milanka Živanović, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7167
E milanka.zivanovic@mf.uni-lj.si