Oddelek za patologijo pljuč

Opravljamo diagnostiko bolezni pljuč, plevre in mediastinuma.

Preiskave

  • biopsija pljuč – bronhialna, transbronhialna, transtorakalna, odprta,
  • slepa igelna biopsija plevre,
  • torakoskopska biopsija,
  • resektati režnjev pljuč pri tumorjih z bezgavkami,
  • netumorski resektati pljuč,
  • ekscizije obščitnice,
  • mediastinalni tumorji,
  • konzultacija in drugo mnenje.

Dodatne preiskave

  • molekularna diagnostika vseh klinično pomembnih, prediktivnih genetskih sprememb pri pljučnem raku (EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET in drugi) – glej Laboratorij za molekularno genetiko,
  • določanje izražanja PDL1.

Splošni podatki

Vodja oddelka

Asist. dr. Maja Jerše, dr. dent. med., specialistka patologije
T 01 543 7152
E maja.jerse@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Miha Jerala, dr. med., specialist patologije 
T 01 543 7159
E miha.jerala@mf.uni-lj.si
 
Asist. Jernej Mlakar, dr. med., specialist patologije 
T 01 543 7129
E jernej.mlakar@mf.uni-lj.si

Navodila za pošiljanje in sprejem vzorcev
Splošna navodila
Nujne preiskave
Konzultacije in drugo mnenje