Oddelek za patologijo prebavnega trakta

Opravljamo diagnostiko bolezni prebavnega trakta, od požiralnika do anusa. Na oddelku pregledamo največje število vzorcev tkiva prebavnega trakta v Sloveniji. Izvajamo histopatološko diagnostiko v sklopu programa SVIT.

Preiskave

  • odščipi sluznice požiralnika, želodca, dvanajstnika, ozkega in širokega črevesa,
  • ekscizija benignih (polipi, divertikli in adenomi)/malignih sprememb,
  • resekcija benignih/malignih sprememb požiralnika,
  • resekcija benignih/malignih sprememb želodca,
  • resekcija benignih/malignih sprememb dvanajstnika ter ozkega in širokega črevesa,
  • resekcija slepiča,
  • biopsija sluznice črevesa ob sumu na Hirschprungovo bolezen,
  • konzultacija in drugo mnenje.

Dodatne preiskave

  • molekularnogenetske preiskave za opredelitev klinično pomembnih mutacij pri karcinomu širokega črevesja (KRAS, NRAS, BRAF in druge) – glej Laboratorij za molekularno genetiko,
  • imunohistokemično presejanje sindroma Lynch/ugotavljanje mikrosatelitne nestabilnosti pri karcinomu širokega črevesja (MSH2, MSH6, MLH1, PMS2).

Splošni podatki

Vodja oddelka

Doc. dr. Jera Jeruc, dr. med., specialistka patologije
01 543 7138
jera.jeruc@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Strok. svet. Zvezdana Dolenc Stražar, dr. med., specialistka patologije
01 543 7142
zvezdana.dolenc@mf.uni-lj.si


Maja Frelih, dr. med., specialistka patologije
01 543 7170
maja.frelih@mf.uni-lj.si


Miha Jerala, dr. med., specialist patologije 
T 01 543 7159
E miha.jerala@mf.uni-lj.si


Doc. dr.
Nika Kojc, dr. med., specialistka patologije
01 543 7125
nika.kojc@mf.uni-lj.si

 

Asist. Jernej Mlakar, dr. med., specialist patologije
01 543 7129
jernej.mlakar@mf.uni-lj.si

 

Asist. Branislava Ranković, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7143
E branislava.rankovic@mf.uni-lj.si


Mojca Velikonja, dr. med., specialistka patologije
01 543 7140
mojca.velikonja@mf.uni-lj.si


Prof. dr.
Metka Volavšek, dr. med., specialistka patologije
01 543 7148
metka.volavsek@mf.uni-lj.si

 

Prof. dr. Nina Zidar, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7149
E nina.zidar@mf.uni-lj.si


Asist. Milanka Živanović, dr. med., specialistka patologije
T 01 543 7167
E milanka.zivanovic@mf.uni-lj.si