Patologija in molekularna genetika (P3-0054)

Raziskovalni program

Na Inštitutu za patologijo je zaposlenih 27 doktorjev znanosti, med njimi 12 visokošolskih učiteljev ter 4 mladi raziskovalci. Sodelujemo v raziskovalnem programu z naslovom Patologija in molekularna genetika. V zadnjih desetih letih smo objavili 310 znanstvenih člankov v revijah, ki jih indeksira SCI, in več kot 70 poglavij v mednarodnih monografijah. Zaključenih je bilo 23 doktoratov znanosti.

 

Najpomembnejša raziskovalna področja so:

  • karcinom in prekanceroze glave in vratu,
  • rak debelega črevesa in njegove predstopnje,
  • kronične vnetne črevesne bolezni,
  • ledvične bolezni in avtoimunske sistemske bolezni: sistemski lupus eritematozus, C1q nefropatija, Alportov sindrom, vaskulitisi,
  • tumorji in vnetne bolezni kože,
  • tumorji mehkih tkiv in kosti,
  • tumorji očesa in kronične degenerativne bolezni očesa,
  • nevrodegenerativne bolezni (taupatije, prionopatije) in možganski tumorji (meduloblastom, meningiom, maligni gliomi), skeletno mišične biopsije bolnikov z miozitisom.

 

Spodbujamo aplikativne raziskave, s katerimi prispevamo k izboljšanju diagnostike in obravnave pacientov. Sodelujemo tako s kliničnimi oddelki kot z ostalimi raziskovalnimi ustanovami. Za dodatne informacije se obrnite na vodjo raziskovanja, prof. dr. Nino Zidar, ali vodje posameznih diagnostičnih oddelkov.

Vodja raziskovanja
prof. dr. Nina Zidar, dr. med., specialistka patologije 

T +386 1 543 7149
E nina.zidar@mf.uni-lj.si