Pošiljanje in sprejem vzorcev

Označevanje
Vsak vzorec (vsebnik) mora biti ustrezno označen. Obvezni podatki na vsebniku so:

  • ime in priimek, rojstni datum pacienta,
  • oznaka vzorca (A, B, C itd.),
  • mesto odvzema oziroma vrsta vzorca.


Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev


Zavračanje

Vzorec zavrnemo, če:

  • je poslana samo napotnica brez vzorcev (vsebnikov) ali je poslan prazen vsebnik,
  • so poslani samo vzorci brez napotnice,
  • na napotnici ali na vsebnikih ni osebnih podatkov bolnika (ime in priimek, datum rojstva) ali se osebni podatki na napotnici in vsebnikih ne ujemajo,
  • dobimo v pregled vzorce, ki so bili namenjeni za pregled v drugi ustanovi,
  • je naročena preiskava, ki je ne opravljamo,
  • se število vzorcev na napotnici ne ujema s številom poslanih vzorcev/vsebnikov,
  • ni znan naročnik preiskave.

 

Vzrok za zavrnitev označimo na ustreznem obrazcu in ga priložimo zavrnjenemu vzorcu.

Pri odločitvi za zavrnitev preverimo vse okoliščine in v primeru, da lahko v komunikaciji z naročnikom zanesljivo rešimo ugotovljena neskladja, vzorcev ne zavrnemo. Vzorcev za nujno preiskavo in vzorcev za imunopatološko preiskavo ne zavračamo. Citološke vzorce procesiramo do takšne mere, da jih lahko shranimo.

V izogib težavam in zavračanju vzorcev prosimo naročnike, da dosledno upoštevajo navodila glede izpolnjevanja napotnic in označevanja vzorcev, ki so navedena na tej spletni strani.

Sprejem vzorcev
PON–PET, od 7h do 16h
SOB, od 7h do 12h

 

Sprejemno mesto
Laboratorij IP, Korytkova 2, sprejemno okno, 1. klet

 

Sprejemno mesto brisov materničnega vratu
Laboratorij IP, Korytkova 2, sprejemno okno, 1. nadstropje

 

Sprejem nujnih vzorcev izven delovnega časa
Po predhodnem dogovoru z oddelčnim patologom ali na 01 543 7880 (v delovnem času Laboratorija)

 

Sprejem nujnih vzorcev krvi ali seruma (ANCA, anti-GBM) izven delovnega časa
Po predhodnem dogovoru z analitikom na dežurno številko 041 302 288 (ob delovnikih med 8.00 in 16.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8.00 in 12.00)

 
Sprejem vzorcev po pošti
Poslati v ustreznem fiksativu ali mediju v dobro zaprti posodi oziroma na način, ki omogoča ohranitev vzorcev med transportom. Na ovoju mora biti opozorilo OBČUTLJIVO.

 

Sprejem pokojnih
24 ur na dan, vse dni v letu
IP, Korytkova 2, 1. klet