Nika Kojc.

Ledvične bolezni, povezane z monoklonskimi gamopatijami

Strokovni sestanek SZD – Nefrološkega društva. Bled, Slovenija, 1. - 2.12.2017.

 

Related: