Zaledeneli rezi – hitra medoperativna diagnostika

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev za zaledenele reze

 • Sveže tkivo čim hitreje dostavite na Inštitut za patologijo v zaprtem vsebniku brez fiksativa (že nekaj sekund trajajoča fiksacija tkiva v formalinu onemogoča izvedbo zaledenelih rezov!).
 • Na napotnici jasno označite, da želite zaledeneli rez in za katerega od poslanih vzorcev.
 • V primeru okužbe s HIV, HBV ali HCV to ustrezno navedite na napotnici. Pri znanih okužbah, prenosljivih s krvjo, je rezanje v kriostatu možno le po predhodnem pretehtanju indikacij za zaledeneli rez med patologom in napotnim zdravnikom.
 • Na napotnici navedite kontaktno telefonsko številko.


Sprejem vzorcev za zaledeneli rez zunaj delovnega časa je možen po predhodnem dogovoru z oddelčnim patologom ali na 01 543 7880 (v delovnem času Laboratorija).

Nujne preiskave

V primeru ogroženosti pacienta ali pričakovanja, da bo izvid patološke preiskave ključen za nadaljnje zdravljenje, na vidnem mestu in z rdečimi črkami označite napotnico z oznako NUJNO. 

V primeru oznake NUJNO bomo vzorec obravnavali prednostno in podali vsaj preliminarni izvid v najkrajšem možnem času, odvisno od narave in načina obdelave vzorca, v večini primerov v 24 urah od sprejema.

Na napotnici navedite kontaktno telefonsko številko.

Pri zelo nujnih stanjih prihaja v poštev pregled tkiva z zaledenelimi rezi, na podlagi katerih pa predvsem v primeru tumorjev pogosto dokončna diagnoza ni možna – priporočamo, da se v primeru nejasnosti o smiselnosti pregleda z zaledenelimi rezi posvetujete s patologom.

Ker je za histopatološko preiskavo s parafinskimi rezi potrebna najmanj 6-urna fiksacija tkiva v formalinu, je pomembno, da je vzorec odvzet dopoldne (do 12. ure) in takoj fiksiran v formalinu – na ta način je možen pregled parafinskih rezin in (preliminarni) izvid naslednje jutro.

Vzorci za histopatološko preiskavo, fiksirani v formalinu

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev v formalinu

 • Za veliko večino vzorcev za histopatološko preiskavo je najustreznejša takojšnja fiksacija tkiva v formalinu in transport vzorca v ustreznem vsebniku s formalinom.
 • Tkivo fiksirajte v formalinu takoj po odvzemu – zakasnitev začetka fiksacije povzroči nepopravljive poškodbe tkivnega vzorca in onemogoča zanesljivo izvedbo nekaterih preiskav.
 • Za fiksacijo uporabite 10 % nevtralni puferiran formalin, ki ga hranite na hladnem in temnem mestu.
 • Tkivni vzorec fiksirajte v dovolj velikem, dobro zaprtem vsebniku (posodi). Vzorec naj bo potopljen v formalin, ki ga mora biti vsaj 5-krat več od prostornine tkiva.
 • Tkivo pošljite na Inštitut za patologijo čim prej, vendar tudi nekajdnevno hranjenje tkiva v formalinu, ob pogoju, da je količina formalina dovolj velika in vzorec ni prevelik (da ne gre za resekcijo večjega organa), ne vpliva na kvaliteto tkiva in izvedbo preiskav.


Pošiljanje tankih vzorcev sluznice ali odluščenega epitelija (veznice, roženice in podobno)

 • Ti vzorci se po biopsiji ali eksciziji praviloma zvijejo, kar zelo oteži nadaljnjo pripravo tkiva.
 • Zvijanje preprečite tako, da vzorec takoj po odvzemu položite na objektno stekelce in ga pokrijete drugim objektnim stekelcem ter takoj med obe stekelci z vzorcem vstavite v vsebnik s formalinom, tako da sta stekelci v celoti potopljeni v formalin. Če stekelc z vzorcem ne vstavite takoj v formalin, lahko to vodi v izsušitev in trajno poškodbo vzorca.

Nefiksirani (nativni) tkivni vzorci

Navodila za pripravo in pošiljanje nefiksiranih tkivnih vzorcev

 • Sveže tkivo v zaprtem vsebniku ali v ustrezno zaprti embalaži brez fiksativa takoj dostavite na Inštitut za patologijo.
 • Če takojšen transport ni možen, sveže tkivo položite na gazo (velja za majhne vzorce), navlaženo s fiziološko raztopino in posodo položite na led. Vzorce do transporta hranite v hladilniku. V primeru daljšega transporta vsebnike z vzorci transportirajte na ledu. 
 • V primeru okužbe s HIV, HBV in HCV to navedite na napotnici.

Citološki vzorci

Brisi materničnega vratu (BMV)

Pri obdelavi brisov materničnega vratu upoštevamo navodila Državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu – ZORA:

 • Za pripravo razmazov so primerna le čista objektna stekla (76 x 26 mm), ki so na enem delu peskana.
 • Razmaz naj bo čim bolj enakomeren.
 • BMV je potrebno TAKOJ fiksirati z razpršilnim fiksativom (Mercofix, M-FIX).
 • Na peskan del objektnika z GRAFITNIM svinčnikom napišite potrebne oznake: priimek in ime pacientke, ambulantna številka brisa.
 • Za dostavo razmazov v laboratorij uporabite ustrezno, za to namenjeno škatlo iz plastike.
 • Za dostavo razmazov v laboratorij uporabite ustrezno, za to namenjeno škatlo iz plastike.
 • Razmazov ne zavijajte v papir in ne pokrivajte z drugimi stekelci.

    Priprava razmazov iz drugih citoloških vzorcev

 • Za pripravo razmazov so primerna le čista objektna stekla (76 x 26 mm), ki so na enem delu peskana.
 • Razmaz naj bo čim bolj enakomeren.
 • Na peskan del objektnika z GRAFITNIM svinčnikom napišite potrebne oznake: priimek in ime pacienta, če je potrebno tudi mesto odvzema vzorca.
 • Označevanje razmazov z nalepkami, kemičnimi svinčniki, flomastri ipd. ni dovoljeno!
 • Za dostavo razmazov v laboratorij uporabite ustrezno, za to namenjeno škatlo iz plastike.
 • Razmazov ne zavijajte v papir in ne pokrivajte z drugimi stekelci.


Fiksacija razmazov in priprava vzorcev za morebitne dodatne preiskave

    Vzorci UZ vodenih aspiracijskih biopsij ščitnic

 • Iz vzorca pripravite dva razmaza – en razmaz posušite na zraku, en razmaz fiksirajte z razpršilnim fiksativom (Mercofix, M-FIX) in ga označite s FIX.

    Vzorci UZ- ali EUZ-vodenih aspiracijskih biopsij

 • iz odvzetega vzorca pripravite en razmaz in ga posušite na zraku, ostanek vzorca shranite v celičnem mediju, ki ga dobite v Laboratoriju za citopatologijo Inštituta za patologijo.

    Urin za citopatološko preiskavo

Za citološko preiskavo je primeren drugi jutranji urin ali izpirek mehurja. Prvi jutranji urin in 24-urni urin za to preiskavo nista primerna. Vzorci naj bodo dostavljeni v laboratorij v eni oziroma največ dveh urah po odvzemu.

    Spontani urin

 • Pacient/pacientka naj srednji curek drugega jutranjega urina odda v urinski lonček in ga dobro zapre.
 • Za preiskavo potrebujemo od 50 do 120 ml urina.

    Izpirek sečnega mehurja

 • Za pripravo izpirka sečnega mehurja priporočamo uporabo fiziološke raztopine, ki optimalno ohrani morfologijo celic.
 • Za preiskavo potrebujemo od 50 do 120 ml vzorca.

    Druge telesne tekočine

 • Vzorce telesnih tekočin pošljite na preiskavo čimprej po odvzemu v dobro zaprti in za to namenjeni posodi, ustrezne prostornine.
 • Celice so ustrezno ohranjene le, če so preparati iz vzorcev pripravljeni najkasneje v 24 urah od odvzema.
 • Za preiskavo pošljite celoten vzorec (do 500 ml).
 • Če je vzorca več kot 500 ml, vso dobljeno tekočino najprej dobro premešajte in na preiskavo pošljite 500 ml vzorca.
 • Za transport vzorca do laboratorija uporabite vrečko za transport bioloških vzorcev.
 • POMEMBNO: Likvor je treba poslati na preiskavo takoj po odvzemu na ledu.

Endoskopske biopsije za diagnostiko Hirschsprungove bolezni

Pri vseh vzorcih mora biti označena višina odvzema – oddaljenost od analne sluznice.

Dokazovanje acetilholinesterazne aktivnosti

Biopsijske vzorce takoj po odvzemu pošljite na gazi, navlaženi s fiziološko raztopino.


Dokazovanje prisotnosti ganglijskih celic

Biopsijske vzorce pošljite v 10 % nevtralnem puferiranem formalinu. Vzorci morajo biti dovolj globoki, da zajamejo tudi submukozo, v kateri so ganglijske celice. Vzorci, ki zajamejo samo sluznico, so za oceno neuporabni.

Biopsija skeletne mišice

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev skeletne mišice

Primerna mesta odvzema vzorca so: m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. deltoideus, m. biceps brachii in m. tibialis anterior, vsaj za dlan daleč od narastišča mišice.

Obvezna je navedba natančnega mesta odvzema.

Če gre za prizadetost več mišic, je treba odvzeti vzorec klinično zmerno prizadete in ne najbolj prizadete mišice, saj je lahko v njej bolezen v končnem stadiju in so spremembe nespecifične.

Če so klinično prizadete le mišice nog, naj bo biopsija s tega področja.

Vzorec mora biti iz globine mišice, tako da fascija ni zajeta.

Dimenzije biopsijskega vzorca naj bodo približno: dolžina (vzdolž mišičnih vlaken) od 1,5 do 2 cm, premer od 0,5 do 1 cm.

V plastično posodo, ki se dobro zapira, položite gazo, namočeno s fiziološko raztopino. Na gazo položite košček aluminijaste folije in nanj biopsijski vzorec. Nato vzorec pokrijte z drugim koščkom aluminijaste folije in pri tem mišičnega vzorca ne stiskajte. Tako pokriti vzorec narahlo pokrijte še z drugo gazo, navlaženo s fiziološko raztopino. Gaza naj bo navlažena samo toliko, da z nje ne kaplja. Namen navlažene gaze je, da daje vlažnost posodi in da se vzorec ne izsuši, medtem ko bi plavanje vzorca v fiziološki raztopini povzročilo njegovo okvaro in onemogočilo zanesljivo analizo. Posodo zaprite s pokrovom.

Vzorcev mišičnih biopsij ne transportirajte v histokonu, ker ni primeren medij za skeletno mišico!

Vzorcev mišičnih biopisj ne pošiljajte v formalinu, ker na ta način ni mogoče izvesti ustrezne diagnostike.

Biopsijski vzorec bomo v laboratoriju razdelili na tri dele:

 • za zaledenele reze, ki omogočajo encimske preiskave, imunohistokemijo, barvanje na maščobe in glikogen,
 • za parafinske reze, ki nam omogočajo dokazovanje amiloida (kongo rdeče) oz. agregatov amiloida beta in tau pri miozitisu z inkluzijskimi telesci (inclusion body myositis, IBM),
 • za elektronskomikroskopsko preiskavo, ki je nujna za diagnostiko IBM, mitohondrijskih miopatij in drugih metabolnih mišičnih bolezni.

Plastični vsebnik z biopsijskim vzorcem je potrebno transportirati v termos posodi s suhim ledom. Transport vzorca naj bi trajal do največ 2 uri, v nobenem primeru ne več kot 4 ure. Idealno bi bilo, če bi odvzem skeletne mišice organizirali v Ljubljani. Po priporočilih v literaturi naj čas od odvzema biopsijskega vzorca mišice do zamrzovanja ne bi trajal več kot 20 minut.

Prosimo, da vzorec mišične biopsije, če je le možno, dostavite na Inštitut za patologijo najkasneje do 13. ure. Le tako bo omogočena primerna in hitra obdelava mišične biopsije. Če to ni možno, prosimo, da do 13. ure sporočite predvideno dostavo vzorca na telefonsko številko 01 543 7880.

Patolog, ki ocenjuje biopsijski vzorec skeletne mišice, potrebuje poleg napotnice še klinične in laboratorijske podatke (vrednosti CK in mioglobina). Pomembna je telefonska številka napotnega zdravnika, da lahko sporočimo preliminarno mnenje in pridobimo morebitne manjkajoče klinične in laboratorijske podatke.

Biopsija temporalne arterije

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev temporalne arterije

 • V plastično posodo, ki se dobro zapira, položite gazo, namočeno s fiziološko raztopino.
 • Na gazo položite košček aluminijaste folije in nanj biopsijski vzorec temporalne arterije.
 • Nato vzorec pokrijete z drugim koščkom aluminijaste folije in pri tem ne stiskajte vzorca.
 • Vzorec, pokrit z aluminijasto folijo narahlo pokrijete še s drugo gazo, navlaženo s fiziološko raztopino.
 • Gaza naj bo navlažena samo toliko, da z nje ne kaplja. Namen navlažene gaze je, da daje vlažnost posodi in da se vzorec ne izsuši, medtem ko bi plavanje vzorca v fiziološki raztopini povzročilo njegovo okvaro in onemogočilo zanesljivo analizo.
 • Posodo zaprite s pokrovom.

Biopsija kože in podkožja ob sumu na sistemsko amiloidozo

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev podkožnega maščevja in kože ob sumu na sistemsko amiloidozo

Za preiskavo ob sumu na sistemsko amiloidozo pošljite dva vzorca, odvzeta s trebuha:

 • vzorec kože s podkožnim maščevjem, površine 1 x 0,5 cm, z vsaj 5 mm debelim podkožjem,
 • vzorec podkožnega maščevja, prostornine približno 1 cm3.

Vzorca naj bosta zavita v zloženec, rahlo navlažen s fiziološko raztopino, v tesno zaprti in ustrezno označeni posodici, poslani v dveh urah od odvzema.

Imunofluorescenčna preiskava

Navodilo za pripravo in pošiljanje vzorcev za direktno imunofluorescenčno preiskavo (DIF)

Preiskavo DIF je mogoče opraviti le na nefiksiranem tkivnem vzorcu.

Možna sta dva načina pošiljanja vzorcev:

 • Vzorec takoj po odvzemu položite na gazo, navlaženo s fiziološko raztopino in ga v dobro zaprti posodi, obdani z ledom, v eni uri dostavite na Inštitut za patologijo. Vzorec ne sme plavati v fiziološki raztopini, ker to vodi v nepopravljivo okvaro tkiva!
 • Vzorec lahko pošljete tudi v ohlajeni ohranitveni raztopini (Poly Transport Buffer ali Histocon, Polysciences Inc. katal. št. 24311). V tem primeru tkivo do transporta hranite v hladilniku pri temperaturi 4–8 °C in ga dostavite v roku 48 ur.

V primeru okužbe s HIV, HBV in HCV to ustrezno navedite na napotnici.

Preiskavo DIF je potrebno vrednotiti skupaj s histopatološkimi spremembami, zato je praviloma potrebno hkrati s preiskavo DIF opraviti tudi histopatološko preiskavo. Za obe preiskavi je dovolj ena skupna napotnica, pri čemer pošljite en vzorec (vzorec A) v formalinu za histopatološko preiskavo in en vzorec (vzorec B) za preiskavo DIF (nefiksiran vzorec na gazi, navlaženi s fiziološko raztopino ali v ohranitveni tekočini). Izjemoma lahko za histopatološko in preiskavo DIF pošljete en sam vzorec na gazi, ovlaženi s fiziološko raztopino (ne v ohranitveni raztopini), ob pogoju, da je vzorec dovolj velik, da je možno opraviti obe preiskavi (najmanj 5 x 5 mm) in je poslan na Inštitut za patologijo v eni uri.

Imunopatološka preiskava

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev za imunopatološko preiskavo:

 • Uporabite napotnico za imunopatološko preiskavo.
 • Na preiskavo lahko pošljete kri ali serum.
 • Kri odvzamete v epruvete za serumsko biokemijo brez antikoagulanta (z rdečim pokrovčkom) in jo v 3 urah dostavite na Inštitut za patologijo.
 • Za pripravo seruma kri centrifugirate 10 minut pri 1200 x g (število vrtljajev/min je odvisno od centrifuge) in odpipetirate serum v dobro zaprto epruveto ali kozarček. Serum dostavite v roku 48 ur na Inštitut za patologijo. Priporočamo transport v hladilni torbi. V izjemnih primerih lahko tak serum hranite do transporta tudi v hladilniku pri temperaturi 4–8 °C, največ 2 dni.
 • V primeru okužbe s HIV, HBV in HCV to navedite na napotnici.
 • V primeru NUJNIH preiskav (ANCA, anti-GBM) označite napotnico z »NUJNO« ter navedite kontaktno telefonsko številko. Za informacije in dogovor glede nujnih preiskav izven delovnega časa, kontaktirajte analitika na dežurno telefonsko številko 041 302 288; analitik je dosegljiv po telefonu ob delovnikih med 8.00 in 16.00, ob sobotah, nedeljah ter praznikih med 8.00 in 12.00.

Molekularnogenetske preiskave

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev za molekularnogenetsko preiskavo

Vzorce za molekularnogenetske preiskave sprejemamo skupaj z Napotnico ZZZS (Obrazec NAP/02) ali katerokoli drugo ustrezno napotnico in pisnim privoljenjem pacienta za genetsko testiranje, razen v primeru določanja somatskih mutacij na tumorskem tkivu, za katere pisno privoljenje pacienta ni potrebno.

V primeru vprašanj je naš analitik na voljo na telefonski številki 051 380 847, vsak delovni dan med 7. in 16. uro.

 

S formalinom fiksirano in v parafin vklopljeno tkivo (FFPE) – določanje mutacij in drugih genetskih sprememb v tumorskem tkivu

Pošljite reprezentativni tkivni blok. Če je tkiva (tumorja) v bloku malo, pošljite tudi že napravljeno zadnje HE stekelce; na ta način se pri majhnih vzorcih izognemo nepotrebni porabi tkiva z rezanjem dodatnih HE rezin. Tkivni blok in HE stekelce vrnemo po opravljeni analizi.
Na napotnici (uporabite lahko katerokoli lastno napotnico) morajo biti poleg ustreznih podatkov o pacientu in naročniku navedeni tudi natančno mesto odvzema in diagnoza (vrsta tumorja) oziroma indikacija za analizo. Lahko naročite izvedbo konkretnega testa ali konkretnih genetskih sprememb – v tem primeru bomo pred analizo sami izbrali najbolj optimalen test.
NGS analize tumorskega tkiva izvedemo praviloma v 10 delovnih dneh od prejema vzorca. Čas izvedbe je odvisen od vrste analize (testa) in števila vzorcev, saj z analizo pričnemo, ko je vzorcev dovolj, da je analizni sistem zapolnjen. Tako je lahko čas izvedbe od najmanj 4 delovnih dni do, izjemoma, več tednov. Praviloma začenjamo z analizo ob ponedeljkih ali sredah za vse vzorce, ki smo jih prejeli najkasneje do 12. ure na dan začetka analize.

 

Periferna kri

Pri odraslih osebah odvzemite 10 ml periferne krvi (pri otrocih 3 ml) v epruveto z antikoagulantom EDTA (vijolična epruveta). Po odvzemu kri takoj pošljite na Inštitut za patologijo. Če takojšen transport ni možen, kri hranite pri +4–8 °C, vendar ne več kot 12 ur. Transport naj poteka pri sobni temperaturi. Krvi ne smete zamrzovati.

 

Citološki vzorec ali celične linije

Citološki vzorec ali celične linije se lahko hranijo in transportirajo v ustreznem celičnem mediju pri temperaturi +4–8 °C. Citološkega vzorca ali celičnih linij se ne sme zamrzovati.
Če je bila na citološkem vzorcu že napravljena citopatološka analiza in naročate molekularnogenetsko preiskavo na tumorskih celicah, navedite delež tumorskih celic v vzorcu in ocenjeno celotno število celic na prostorninsko enoto.

 

Sveže tkivo

Ustrezno količino tkiva (najmanj 0,1 cm3) dajte v posodo za shranjevanje tkiva in ga transportirajte (in hranite do transporta) na suhem ledu ali v tekočem dušiku. V primeru odvzema tkiva za analizo na nivoju RNA, dajte tkivo v raztopino RNAlater (Ambion: AM7021) ter ga transportirajte (in hranite do transporta) pri +4 °C. Transport tkiva, shranjenega v raztopini RNAlater, lahko poteka pri sobni temperaturi.

 

Izolirana DNA/RNA

Ustrezno količino DNA (min. 2 μg) dajte v sterilno mikrocentrifugirko in jo transportirajte pri sobni temperaturi.
Ustrezno količino RNA (min. 5 μg) dajte v sterilno mikrocentrifugirko in jo transportirajte pri 4–8 °C.
Navedite tudi izmerjeno koncentracijo DNA/RNA.

Elektronskomikroskopska preiskava

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev za elektronskomikroskopsko preiskavo

 • Tkivo fiksirajte takoj po odvzemu v 10 % nevtralnem puferiranem formalinu – zakasnitev začetka fiksacije povzroči nepopravljive poškodbe tkivnega vzorca.
 • Koščki tkiva naj ne presegajo velikosti 2 mm3.
 • Tkivni vzorec fiksirajte v dovolj velikem, dobro zaprtem vsebniku.
 • Vzorce krtačne biopsije nosne sluznice pošljite v celičnem mediju (ne v formalinu).

Naročanje laboratorijskih tehnik

Za izvedbo histokemičnih ali imunohistokemičnih barvanj ter in situ hibridizacije pošljite objektna stekelca s parafinskimi rezinami ali parafinski blok. Za histokemična barvanja lahko uporabite neobdelana objektna stekla, za imunohistokemična barvanja ter in situ hibridizacijo pa objektna stekla, prekrita z lepilom.

Stekelca ali bloke za izvedbo barvanj sprejemamo samo z ustrezno napotnico oziroma naročilnico.

Stekelca pošiljajte v ustrezni embalaži, namenjeni pošiljanju objektnih stekelc.

Sprejem stekelc (ali blokov) za izvedbo barvanj je na sprejemnem oknu v 1. kleti Laboratorija Inštituta za patologijo, Korytkova 2, kjer je tudi prevzem pobarvanih stekelc.

Če pošljete tkivni blok, na napotnici jasno označite, ali želite samo izvedbo barvanja ali tudi interpretacijo in izvid.

Konzultacije in drugo mnenje

Za konzultacijo oziroma drugo mnenje obvezno pošljite reprezentativne parafinske bloke razen, kadar niso na voljo (na primer pri citopatoloških preiskavah), po možnosti tudi že napravljena stekelca.

Poleg ostale dokumentacije, kot to velja za vse ostale preiskave (napotnica, klinični podatki), pošljite tudi izvid patološke preiskave oziroma diferencialne diagnoze.

V primeru pošiljanja po pošti naj bo pošiljka naslovljena na Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta UL, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, Sprejem vzorcev, tudi v primeru, da v spremnem pismu prošnjo za konzultacije ali drugo mnenje naslovite na določenega specialista patologa.

Naročanje dodatnih preiskav

V večini primerov je mogoče na shranjenih vzorcih predhodnih preiskav, predvsem shranjenih tkivnih blokih, opraviti dodatne preiskave (npr. določanje prediktivnih dejavnikov in molekularnogenetske analize).

Za izvedbo dodatnih preiskav potrebujemo pisno naročilo (napotnico), na katerem so navedene želene dodatne preiskave, osebni podatki pacienta (ime, priimek, datum rojstva, KZZ številka) in po možnosti oznaka predhodne preiskave, na vzorcu katere naj bi opravili dodatne preiskave.

Dodatne preiskave lahko naročite tudi na vzorcu preiskave, ki je bila opravljena v drugi ustanovi. V tem primeru na Inštitutu za patologijo pridobimo ustrezne vzorce z druge ustanove in opravimo naročene dodatne preiskave.