Predstavitev

Smo najstarejša in osrednja ustanova na področju patologije v Sloveniji. Združujemo diagnostiko, raziskovanje in pedagoško delo.

Inštitut za patologijo

Korytkova 2, 1000 Ljubljana

+386 1 543 7103

tajnistvo.patologija@mf.uni-lj.si

Predstavitev header

Diagnostika

Zagotavljamo celovito diagnostično obravnavo, ki jo posodabljamo in nadgrajujemo v skladu z najnovejšimi znanstvenimi in s strokovnimi spoznanji.

Predstavitev header

Raziskovanje

Na podlagi raziskovalnega dela smo prišli do pomembnih ugotovitev, ki so bile objavljene v uglednih mednarodnih znanstvenih in strokovnih publikacijah.

Predstavitev header

Pedagogika

Izvajamo program specializacije iz patologije in drugih vej medicine ter dodiplomski pouk za študente medicine, dentalne medicine in laboratorijske biomedicine.

predstavitev

Inštitut za patologijo je bil ustanovljen leta 1940 na pobudo prof. dr. Janeza Plečnika, sprva v sklopu nepopolne, od leta 1945 kot del popolne Medicinske fakultete v Ljubljani. Prvi predstojnik Inštituta je bil prof. dr. France Hribar (1940–1966), ki je leta 1951 napisal tudi prvi slovenski učbenik splošne patologije. Za njim so ga vodili prof. dr. Ivan F. Lenart (1966–1976), prof. dr. Anton Dolenc (1977–1987), prof. dr. Dušan Ferluga (1987–2001) in prof. dr. Nina Gale (2001–2013). Od leta 2013 je predstojnik Inštituta prof. dr. Jože Pižem.

 

Skip to content