02. 05. 2022

Na Inštitutu za patologijo smo uvedli sistem strukturiranih izvidov

Obveščamo, da smo uvedli sistem strukturiranih izvidov, ki ga bomo postopoma širili na vse več področij, predvsem različne vrste tumorjev.

Že dlje časa nekatere standardizirane izvide posredujemo na način, da so parametri navedeni z običajnimi črkami in vrednosti z debelimi. Tak način je bil dobro sprejet in ga ohranjamo, novi sistem pa zagotavlja še večjo standardizacijo in poenotenje ter strukturiranje (parametriziranje) izvidov.

Več…

Želimo vas obvestiti o novem standardiziranem načinu podajanja nekaterih informacij v izvidu, ki je pogojen s samim strukturiranim vnosom podatkov.

 

Organ/vrsta tkiva, lokacija, stran in način odvzema so navedeni na začetku na naslednji način, pri čemer so posamezni podatki ločeni med seboj s pokončnimi črtami:

Organ oz. tkivo | Lokacija glede na šifrant | Stran | Način odvzema | Dodatni podatki, npr. natančnejša lokacija

Primer zapisa:

Podkožje | Čelo | Desno | Ekscizija | Nad obrvjo

Če kakšen od podatkov (polj) ni pomemben, se tisto polje ne izpiše. V načrtu je, da bodo enaki šifranti na voljo v e-napotnici za patološke preiskave.

 

Kadar je na vprašanje možnih več odgovorov (»multiselect«), so ti med seboj ločeni z vertikalnimi črtami (vertikalne črte imajo v tem primeru pomen »IN«) – primer:

Histopatološki tip tumorja: Infiltrativni | Nodularni | Površinsko rastoči.

 

Kadar izbrano vrednost parametra oziroma odgovor dodatno pojasnimo, je oblika zapisa, kot je prikazano v spodnjih primerih. Dodatno pojasnilo je za vertikalno črto, pred katero pa je za navedbo vrednosti parametra pika:

 

Regresija: Je prisotna. | Obsežna.

Histopatološki tip tumorja: Infiltrativni | Nodularni | Površinsko rastoči. | Pigmentiran.

Druge spremembe: So prisotne. | Aktinična keratoza. Huda solarna elastoza dermisa.

05. 03. 2019

Izvidi patoloških preiskav Inštituta za patologijo so dostopni v eZdravju

Na Inštitutu za patologijo se zavedamo vedno večjega pomena informatizacije v zdravstvu in dragocenega časa, ki ga vsi izgubljamo s pošiljanjem izvidov v fizični obliki. Zato našim naročnikom omogočamo elektronski dostop do naših izvidov v eZdravju (storitev CRPP). Omogočamo tudi obveščanje po elektronski pošti ali SMS sporočilu, ko je preiskava zaključena in izvid na voljo v eZdravju.

 

Za več informacij se obrnite na vodjo službe za Informacijsko tehnologijo: g. Žiga KUŠAR, 041 233 074, ziga.kusar@mf.uni-lj.si .

Več…

Naši elektronski izvidi so v obliki datoteke pdfA. Za elektronski podpis zdravnik uporablja kvalificirano digitalno potrdilo. Originali izvidov so shranjeni v akreditirani eHrambi dokumentov. V celotnem procesu kot tudi na samem izvidu sta zagotovljeni verzioniranje in sledljivost.

 

V sklopu sistema eZdravje je tudi funkcionalnost Centralni register pacientovih podatkov (CRPP). Gre za elektronsko obliko klasične pacientove kartoteke. V CRPP izvide pošilja tudi Inštitut za patologijo. Pogoj za dostop do izvidov Inštituta za patologijo v CRPP je, da imate omogočen dostop do storitev eZdravja prek omrežja zNet.  Dostop do eZdravja imajo vse bolnišnice in zdravstveni domovi ter nekateri zasebniki. Vsi glavni bolnišnični informacijski sistemi (BIS) že podpirajo dostop do CRPP, kar pomeni, da naše izvide lahko že vidite neposredno v vašem BIS.

 

Ker storitev CRPP ne omogoča obveščanja zdravnikov v BIS, kdaj je nov izvid (ali nova verzija izvida) na voljo v CRPP, našim naročnikom nudimo možnost obveščanja zdravnikov po elektronski pošti ali SMS sporočilu o zaključeni preiskavi in izvidu, ki je na voljo v CRPP. Seveda lahko poteka obveščanje tudi na centralni elektronski naslov ali GSM številko za celoten oddelek ali ustanovo.

12. 06. 2018

Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Univerza v Ljubljani je objavila drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce za 78 mentorskih mest.

Razpisna dokumentacija: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/
Rok za prijave: 22. junij 2018.

12. 06. 2018

Štipendiranje fundacije Bayer Science & Education

Fundacija Bayer Science & Education Foundation začenja nov krog financiranja:

Bayerjeva fundacija – 350.000 evrov za inovativne projekte . Podpora študijskim projektom po vsem svetu na področjih life sciences, kmetijstva, kemije in medicine . Posebni programi za usposabljanje učiteljev biologije in kemije ter druge zdravstvene poklice . Dodatna sredstva v višini 50.000 evrov za študente iz afriških držav v Nemčiji . Spletne prijave so možne do 18. julija 2018

Leverkusen, 1. junij 2018 – Fundacija Bayer Science & Education Foundation sprejema prijave za letošnji krog mednarodnih programov štipendiranja. Ambiciozni študentje iz akademskega sektorja se lahko prijavijo za štipendije Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell ali Kurt Hansen, če se želijo lotiti inovativnega študijskega projekta v tujini, ali če prihajajo iz tujih držav in načrtujejo projekt v Nemčiji. Finančna podpora je namenjena vsem študijskim področjem v zvezi z life sciences, kemijo ali medicino, kmetijskim inženiringom, digitalnim kmetovanjem, biologijo, biokemijo, rastlinsko/biotehnologijo, biološkim/kemičnim procesnim inženiringom, humano medicino in veterino, farmacijo, računalniškimi področji life sciences ter usposabljanjem učiteljev biologije ali kemije.

V okviru svojega programa ponuja fundacija Bayer Science & Education Foundation ponovno dodatna sredstva v višini 50.000 evrov, namenjena študentom iz afriških držav, ki načrtujejo študijske projekte na zgoraj naštetih znanstvenih področjih v Nemčiji, ali študentom iz Nemčije, ki načrtujejo implementacijo projekta v Afriki. Poleg štipendij v akademskem sektorju so na voljo tudi štipendije Hermann Strenger, namenjene mladim, ki želijo v okviru neakademskega usposabljanja pridobiti začetne delovne izkušnje v tujini. Prizadevni pripravniki na področju zdravstva (komerciala, industrija, znanstveni ali medicinski poklici) so vabljeni, da se prijavijo. Prijave lahko predložijo mladi strokovnjaki na teh področjih, ki so v zadnjih dveh letih zaključili izobraževanje. V okviru tega programa želi fundacija Bayer Science & Education Foundation ponuditi mladim ljudem ciljno štipendiranje v neakademskem sektorju, ki jim omogoča pridobitev strokovnih izkušenj v tujini. Odločitev o podelitvi štipendij bo sprejela neodvisna znanstvena komisija sredi septembra 2018.


Rok za oddajo prijav za vseh pet programov štipendiranja
je 18. julij 2018. Obrazci za prijavo in podrobne informacije o Bayerjevem programu štipendiranja in fundaciji Bayer Science & Education Foundation so na voljo na spletni strani: http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

Za vsa vprašanja so na voljo na naslovu scholarships@bayer-stiftungen.de oziroma telefonski številki +49 214 30 41111. Za več informacij obiščite www.bayer.com.


Kontakt:

Katja Kresse
T 01 581 4413
katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik
T 01 581 4464
natasa.pecnik@bayer.com

05. 06. 2018

Izbrani mentorji za mlade raziskovalce

UL MF objavlja seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem, ki bodo izbrani na 2. razpisu za izbor kandidatov za MR v letu 2018: seznam izbranih kandidatov za mentorje. Drugi razpis za kandidate za MR na Univerzi v Ljubljani v letu 2018 bo Univerza v Ljubljani objavila predvidoma v prvi polovici junija.

1 2