Laboratorij za imunopatologijo

V laboratoriju za imunopatologijo izvajamo direktne imunofluorescenčne preiskave (DIF) za opredelitev odlaganja imunskih reaktantov v tkivih in imunopatološke preiskave za opredeljevanje prisotnosti avtoprotiteles v serumu, ki skupaj s histopatološkimi preiskavami omogočajo celovito diagnostiko imunsko pogojenih bolezni.

 

Ogled vseh preiskav

Splošni podatki

Vodja laboratorija

Doc. dr. Nika Kojcdr. med., specialistka patologije
01 543 7125
nika.kojc@mf.uni-lj.si

Drugi specialisti

Doc. dr. Vesna Jurčić, dr. med., specialistka patologije
01 543 7118
vesna.jurcici@mf.uni-lj.si

 

Milanka Živanović, dr. med., specialistka patologije
01 543 7167
milanka.zivanovic@mf.uni-lj.si

Analitiki

Breda Nagode, univ. dipl. biol.
01 543 7136
breda.nagode@mf.uni-lj.si

 

Asist. razisk. dr. Živa Pipan Tkalec, univ. dipl. biol.
01 543 7157
ziva.pipan-tkalec@mf.uni-lj.si

 

Dr. Irena Srebotnik Kirbiš, univ. dipl. inž. živ. teh.
01 543 7117
irena.srebotnik-kirbis@mf.uni-lj.si