Napotnice

Za naročanje preiskav potrebujete napotnico. Ta naj bo čitljivo izpolnjena, pomembno je, da navedete vse obvezne podatke.

Uporabite lahko eno od napotnic Inštituta za patologijo (splošna napotnica za patološko preiskavo, napotnica za ginekopatološko preiskavo, napotnica za imunopatološko preiskavo) ali naslednje napotnice:

 

 • napotnico ZZZS (Obrazec NAP/02),
 • napotnico za citopatološko preiskavo
  (Obrazec 8,30),
 • druge vrste napotnic (npr. napotnico v vašem informacijskem sistemu),
 • kot napotnica lahko služi tudi zapis ambulantnega pregleda, če so na njem vsi obvezni podatki,
 • brise materničnega vratu sprejemamo skupaj z Napotnico Državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA.


Vedno pošljite le eno napotnico, z vsemi potrebnimi podatki. Odsvetujemo podvajanje napotnic.
Elektronsko naročanje preiskav prek e-zdravja trenutno ne omogoča patoloških preiskav.

 

Obvezni podatki na napotnici
(glej tudi navodila na hrbtni strani splošne napotnice za patološko preiskavo):

 

 • osebni podatki pacienta: ime, priimek; spol; dan, mesec in leto rojstva, naslov, KZZ številka,
 • naslov in žig naročnika, pri nujnih preiskavah tudi telefonska številka,
 • ime, priimek, številka in podpis napotnega zdravnika (in zdravnika, ki je vzorce odvzel, če je različen od napotnega zdravnika),
 • klinična diagnoza/klinično vprašanje,
 • odvzeti vzorci (označeni z velikimi črkami, A, B, C, itd), za vsak vzorec vrsta vzorca/tkiva, način odvzema, čas odvzema in fiksativ/medij, v katerem je vzorec poslan,
 • na enak način kot vzorci na napotnici morajo biti označeni vsebniki z vzorci.

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
Skip to content