Metka Volavšek.

Patohistološka diagnostika tumorjev skorje nadledvičnice.

Interdisciplinarni simpozij o karcinomu skorje nadledvičnice. Ljubljana, Slovenija, 4.12.2020.

 

Related: 

Nika Kojc.

Imunološka in histološka diagnostika ledvične bolezni.

Nefrologija 2020. Ljubljana, Slovenija, 5.-7.3.2020.

 

Related: 

Nika Kojc.

Ledvična okvara-pogled patologa.

Onko-nefrološka šola. Ljubljana, Slovenija, 11.-12.12.2020.

 

Related: 

Margareta Strojan Fležar.

Delovanje citopatoloških in histopatoloških laboratorijev v času pandemije COVID-19 s prikazom primera.

10. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo. Virtualni kongres, 17.11.2020.

 

Related: 

Jera Jeruc, Marina Mencinger.

Vloga patologa pri zdravljenju urotelnega karcinoma z zaviralci imunskih nadzornih točk – naše izkušnje.

Jesensko srečanje Združenja za patologijo, 18.11.2020.

 

Related: 

Damjan Glavač.

Sedanje in pretekle sheme kontrole kakovosti diagnostike na Oddelku za molekularno genetiko.

Strokovno srečanje Združenja za medicinsko genetiko v sodelovanju z Onkološkim inštitutom. Ljubljana, 17.1.2020.

 

Related: 

Branislava Ranković.

Markers of epithelial-mesenchymal transition in early colorectal carcinoma compared to adenoma and adenoma with pseudoinvasion.

Prezentacija. Evropski kongres 2020.

 

Related: 

Nina Zidar.

Nancy histološki indeks za oceno aktivnosti pri kronični vnetni črevesni bolezni.

Jesensko srečanje združenja za patologijo in sodno medicino. Online izobraževanje, 18.11.2020.

 

Related: 

Nina Zidar.

Infections of the gastrointestinal tract.

13th International Pathology Course (online). Bucharest, 6-7.11.2020.

 

Related: 

Nina Zidar.

Dysplasia of squamous epithelium.

13th International Pathology Course (online). Bucharest, 6-7.11.2020.

 

Related: