Alenka Matjašič.

MikroRNA in dolge ne-kodirajoče RNA.

Rak, Poletna šola Biotehniške fakultete. Ljubljana, Slovenija, 27. 9. 2017.

 

Related: 

Andrej Zupan.

Nova generacija sekvencioniranja – moderna diagnostika tumorjev.

Rak, Poletna šola Biotehniške fakultete. Ljubljana, Slovenija, 28. 9. 2017.

 

Related: 

Emanuela Boštjančič.

Imunohisto(cito)kemija in (fluorescenčna) hibridizacija in situ; in situ metodi za določanje genskih in kromosomskih aberacij.

Rak, Poletna šola Biotehniške fakultete. Ljubljana, Slovenija, 28. 9. 2017.

 

Related: