Damjan Glavač.

Sedanje in pretekle sheme kontrole kakovosti diagnostike na Oddelku za molekularno genetiko.

Strokovno srečanje Združenja za medicinsko genetiko v sodelovanju z Onkološkim inštitutom. Ljubljana, 17.1.2020.

 

Related: