Delovanje citopatoloških in histopatoloških laboratorijev v času pandemije COVID-19 s prikazom primera.