Histopatološka obravnava z zdravili povzročene osteonekroze čeljustnic. Simpozij o MRONJ z zdravili povzročeni osteonekrozi čeljustnic.