Imunohisto(cito)kemija in (fluorescenčna) hibridizacija in situ; in situ metodi za določanje genskih in kromosomskih aberacij.