Kostna patologija – osnovni pogoji za patološko diagnostiko in nekatere novosti