Nova generacija sekvencioniranja – moderna diagnostika tumorjev.