Pristop k testiranju bioloških označevalcev v vzorcih odvzetih z endoskopsko ultrazvočno vodeno aspiracijsko biopsijo s tanko iglo – prikaz s primerom.

Skip to content