Zasevki v področju glave in vratu – uporaba imunocitokemičnih reakcij za določitev izvora tumorja.