Biopsija kože in podkožja ob sumu na sistemsko amiloidozo

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev podkožnega maščevja in kože ob sumu na sistemsko amiloidozo

Za preiskavo ob sumu na sistemsko amiloidozo pošljite dva vzorca, odvzeta s trebuha:

  • vzorec kože s podkožnim maščevjem, površine 1 x 0,5 cm, z vsaj 5 mm debelim podkožjem,
  • vzorec podkožnega maščevja, prostornine približno 1 cm3.

Vzorca naj bosta zavita v zloženec, rahlo navlažen s fiziološko raztopino, v tesno zaprti in ustrezno označeni posodici, poslani v dveh urah od odvzema.