Biopsija skeletne mišice

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev skeletne mišice

Primerna mesta odvzema vzorca so: m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. deltoideus, m. biceps brachii in m. tibialis anterior, vsaj za dlan daleč od narastišča mišice.

Obvezna je navedba natančnega mesta odvzema.

Če gre za prizadetost več mišic, je treba odvzeti vzorec klinično zmerno prizadete in ne najbolj prizadete mišice, saj je lahko v njej bolezen v končnem stadiju in so spremembe nespecifične.

Če so klinično prizadete le mišice nog, naj bo biopsija s tega področja.

Vzorec mora biti iz globine mišice, tako da fascija ni zajeta.

Dimenzije biopsijskega vzorca naj bodo približno: dolžina (vzdolž mišičnih vlaken) od 1,5 do 2 cm, premer od 0,5 do 1 cm.

V plastično posodo, ki se dobro zapira, položite gazo, namočeno s fiziološko raztopino. Na gazo položite košček aluminijaste folije in nanj biopsijski vzorec. Nato vzorec pokrijte z drugim koščkom aluminijaste folije in pri tem mišičnega vzorca ne stiskajte. Tako pokriti vzorec narahlo pokrijte še z drugo gazo, navlaženo s fiziološko raztopino. Gaza naj bo navlažena samo toliko, da z nje ne kaplja. Namen navlažene gaze je, da daje vlažnost posodi in da se vzorec ne izsuši, medtem ko bi plavanje vzorca v fiziološki raztopini povzročilo njegovo okvaro in onemogočilo zanesljivo analizo. Posodo zaprite s pokrovom.

Vzorcev mišičnih biopsij ne transportirajte v histokonu, ker ni primeren medij za skeletno mišico!

Vzorcev mišičnih biopisj ne pošiljajte v formalinu, ker na ta način ni mogoče izvesti ustrezne diagnostike.

Biopsijski vzorec bomo v laboratoriju razdelili na tri dele:

  • za zaledenele reze, ki omogočajo encimske preiskave, imunohistokemijo, barvanje na maščobe in glikogen,
  • za parafinske reze, ki nam omogočajo dokazovanje amiloida (kongo rdeče) oz. agregatov amiloida beta in tau pri miozitisu z inkluzijskimi telesci (inclusion body myositis, IBM),
  • za elektronskomikroskopsko preiskavo, ki je nujna za diagnostiko IBM, mitohondrijskih miopatij in drugih metabolnih mišičnih bolezni.

Plastični vsebnik z biopsijskim vzorcem je potrebno transportirati v termos posodi s suhim ledom. Transport vzorca naj bi trajal do največ 2 uri, v nobenem primeru ne več kot 4 ure. Idealno bi bilo, če bi odvzem skeletne mišice organizirali v Ljubljani. Po priporočilih v literaturi naj čas od odvzema biopsijskega vzorca mišice do zamrzovanja ne bi trajal več kot 20 minut.

Prosimo, da vzorec mišične biopsije, če je le možno, dostavite na Inštitut za patologijo najkasneje do 13. ure. Le tako bo omogočena primerna in hitra obdelava mišične biopsije. Če to ni možno, prosimo, da do 13. ure sporočite predvideno dostavo vzorca na telefonsko številko 01 543 7880.

Patolog, ki ocenjuje biopsijski vzorec skeletne mišice, potrebuje poleg napotnice še klinične in laboratorijske podatke (vrednosti CK in mioglobina). Pomembna je telefonska številka napotnega zdravnika, da lahko sporočimo preliminarno mnenje in pridobimo morebitne manjkajoče klinične in laboratorijske podatke.