Citološki vzorci

Brisi materničnega vratu (BMV)

Pri obdelavi brisov materničnega vratu upoštevamo navodila Državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu – ZORA:

 • Za pripravo razmazov so primerna le čista objektna stekla (76 x 26 mm), ki so na enem delu peskana.
 • Razmaz naj bo čim bolj enakomeren.
 • BMV je potrebno TAKOJ fiksirati z razpršilnim fiksativom (Mercofix, M-FIX).
 • Na peskan del objektnika z GRAFITNIM svinčnikom napišite potrebne oznake: priimek in ime pacientke, ambulantna številka brisa.
 • Za dostavo razmazov v laboratorij uporabite ustrezno, za to namenjeno škatlo iz plastike.
 • Za dostavo razmazov v laboratorij uporabite ustrezno, za to namenjeno škatlo iz plastike.
 • Razmazov ne zavijajte v papir in ne pokrivajte z drugimi stekelci.

    Priprava razmazov iz drugih citoloških vzorcev

 • Za pripravo razmazov so primerna le čista objektna stekla (76 x 26 mm), ki so na enem delu peskana.
 • Razmaz naj bo čim bolj enakomeren.
 • Na peskan del objektnika z GRAFITNIM svinčnikom napišite potrebne oznake: priimek in ime pacienta, če je potrebno tudi mesto odvzema vzorca.
 • Označevanje razmazov z nalepkami, kemičnimi svinčniki, flomastri ipd. ni dovoljeno!
 • Za dostavo razmazov v laboratorij uporabite ustrezno, za to namenjeno škatlo iz plastike.
 • Razmazov ne zavijajte v papir in ne pokrivajte z drugimi stekelci.


Fiksacija razmazov in priprava vzorcev za morebitne dodatne preiskave

    Vzorci UZ vodenih aspiracijskih biopsij ščitnic

 • Iz vzorca pripravite dva razmaza – en razmaz posušite na zraku, en razmaz fiksirajte z razpršilnim fiksativom (Mercofix, M-FIX) in ga označite s FIX.

    Vzorci UZ- ali EUZ-vodenih aspiracijskih biopsij

 • iz odvzetega vzorca pripravite en razmaz in ga posušite na zraku, ostanek vzorca shranite v celičnem mediju, ki ga dobite v Laboratoriju za citopatologijo Inštituta za patologijo.

    Urin za citopatološko preiskavo

Za citološko preiskavo je primeren drugi jutranji urin ali izpirek mehurja. Prvi jutranji urin in 24-urni urin za to preiskavo nista primerna. Vzorci naj bodo dostavljeni v laboratorij v eni oziroma največ dveh urah po odvzemu.

    Spontani urin

 • Pacient/pacientka naj srednji curek drugega jutranjega urina odda v urinski lonček in ga dobro zapre.
 • Za preiskavo potrebujemo od 50 do 120 ml urina.

    Izpirek sečnega mehurja

 • Za pripravo izpirka sečnega mehurja priporočamo uporabo fiziološke raztopine, ki optimalno ohrani morfologijo celic.
 • Za preiskavo potrebujemo od 50 do 120 ml vzorca.

    Druge telesne tekočine

 • Vzorce telesnih tekočin pošljite na preiskavo čimprej po odvzemu v dobro zaprti in za to namenjeni posodi, ustrezne prostornine.
 • Celice so ustrezno ohranjene le, če so preparati iz vzorcev pripravljeni najkasneje v 24 urah od odvzema.
 • Za preiskavo pošljite celoten vzorec (do 500 ml).
 • Če je vzorca več kot 500 ml, vso dobljeno tekočino najprej dobro premešajte in na preiskavo pošljite 500 ml vzorca.
 • Za transport vzorca do laboratorija uporabite vrečko za transport bioloških vzorcev.
 • POMEMBNO: Likvor je treba poslati na preiskavo takoj po odvzemu na ledu.