Elektronskomikroskopska preiskava

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev za elektronskomikroskopsko preiskavo

  • Tkivo fiksirajte takoj po odvzemu v 10 % nevtralnem puferiranem formalinu – zakasnitev začetka fiksacije povzroči nepopravljive poškodbe tkivnega vzorca.
  • Koščki tkiva naj ne presegajo velikosti 2 mm3.
  • Tkivni vzorec fiksirajte v dovolj velikem, dobro zaprtem vsebniku.
  • Vzorce krtačne biopsije nosne sluznice pošljite v celičnem mediju (ne v formalinu).