Endoskopske biopsije za diagnostiko Hirschsprungove bolezni

Pri vseh vzorcih mora biti označena višina odvzema – oddaljenost od analne sluznice.

Dokazovanje acetilholinesterazne aktivnosti

Biopsijske vzorce takoj po odvzemu pošljite na gazi, navlaženi s fiziološko raztopino.


Dokazovanje prisotnosti ganglijskih celic

Biopsijske vzorce pošljite v 10 % nevtralnem puferiranem formalinu. Vzorci morajo biti dovolj globoki, da zajamejo tudi submukozo, v kateri so ganglijske celice. Vzorci, ki zajamejo samo sluznico, so za oceno neuporabni.

Skip to content