Imunofluorescenčna preiskava

Navodilo za pripravo in pošiljanje vzorcev za direktno imunofluorescenčno preiskavo (DIF)

Preiskavo DIF je mogoče opraviti le na nefiksiranem tkivnem vzorcu.

Možna sta dva načina pošiljanja vzorcev:

  • Vzorec takoj po odvzemu položite na gazo, navlaženo s fiziološko raztopino in ga v dobro zaprti posodi, obdani z ledom, v eni uri dostavite na Inštitut za patologijo. Vzorec ne sme plavati v fiziološki raztopini, ker to vodi v nepopravljivo okvaro tkiva!
  • Vzorec lahko pošljete tudi v ohlajeni ohranitveni raztopini (Poly Transport Buffer ali Histocon, Polysciences Inc. katal. št. 24311). V tem primeru tkivo do transporta hranite v hladilniku pri temperaturi 4–8 °C in ga dostavite v roku 48 ur.

V primeru okužbe s HIV, HBV in HCV to ustrezno navedite na napotnici.

Preiskavo DIF je potrebno vrednotiti skupaj s histopatološkimi spremembami, zato je praviloma potrebno hkrati s preiskavo DIF opraviti tudi histopatološko preiskavo. Za obe preiskavi je dovolj ena skupna napotnica, pri čemer pošljite en vzorec (vzorec A) v formalinu za histopatološko preiskavo in en vzorec (vzorec B) za preiskavo DIF (nefiksiran vzorec na gazi, navlaženi s fiziološko raztopino ali v ohranitveni tekočini). Izjemoma lahko za histopatološko in preiskavo DIF pošljete en sam vzorec na gazi, ovlaženi s fiziološko raztopino (ne v ohranitveni raztopini), ob pogoju, da je vzorec dovolj velik, da je možno opraviti obe preiskavi (najmanj 5 x 5 mm) in je poslan na Inštitut za patologijo v eni uri.