Imunopatološka preiskava

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev za imunopatološko preiskavo:

  • Uporabite napotnico za imunopatološko preiskavo.
  • Na preiskavo lahko pošljete kri ali serum.
  • Kri odvzamete v epruvete za serumsko biokemijo brez antikoagulanta (z rdečim pokrovčkom) in jo v 3 urah dostavite na Inštitut za patologijo.
  • Za pripravo seruma kri centrifugirate 10 minut pri 1200 x g (število vrtljajev/min je odvisno od centrifuge) in odpipetirate serum v dobro zaprto epruveto ali kozarček. Serum dostavite v roku 48 ur na Inštitut za patologijo. Priporočamo transport v hladilni torbi. V izjemnih primerih lahko tak serum hranite do transporta tudi v hladilniku pri temperaturi 4–8 °C, največ 2 dni.
  • V primeru okužbe s HIV, HBV in HCV to navedite na napotnici.