Naročanje dodatnih preiskav

V večini primerov je mogoče na shranjenih vzorcih predhodnih preiskav, predvsem shranjenih tkivnih blokih, opraviti dodatne preiskave (npr. določanje prediktivnih dejavnikov in molekularnogenetske analize).

Za izvedbo dodatnih preiskav potrebujemo pisno naročilo (napotnico), na katerem so navedene želene dodatne preiskave, osebni podatki pacienta (ime, priimek, datum rojstva, KZZ številka) in po možnosti oznaka predhodne preiskave, na vzorcu katere naj bi opravili dodatne preiskave.

Dodatne preiskave lahko naročite tudi na vzorcu preiskave, ki je bila opravljena v drugi ustanovi. V tem primeru na Inštitutu za patologijo pridobimo ustrezne vzorce z druge ustanove in opravimo naročene dodatne preiskave.