Naročanje laboratorijskih tehnik

Za izvedbo histokemičnih ali imunohistokemičnih barvanj ter in situ hibridizacije pošljite objektna stekelca s parafinskimi rezinami ali parafinski blok. Za histokemična barvanja lahko uporabite neobdelana objektna stekla, za imunohistokemična barvanja ter in situ hibridizacijo pa objektna stekla, prekrita z lepilom.

Stekelca ali bloke za izvedbo barvanj sprejemamo samo z ustrezno napotnico oziroma naročilnico.

Stekelca pošiljajte v ustrezni embalaži, namenjeni pošiljanju objektnih stekelc.

Sprejem stekelc (ali blokov) za izvedbo barvanj je na sprejemnem oknu v 1. kleti Laboratorija Inštituta za patologijo, Korytkova 2, kjer je tudi prevzem pobarvanih stekelc.

Če pošljete tkivni blok, na napotnici jasno označite, ali želite samo izvedbo barvanja ali tudi interpretacijo in izvid.