Nefiksirani (nativni) tkivni vzorci

Navodila za pripravo in pošiljanje nefiksiranih tkivnih vzorcev

  • Sveže tkivo v zaprtem vsebniku ali v ustrezno zaprti embalaži brez fiksativa takoj dostavite na Inštitut za patologijo.
  • Če takojšen transport ni možen, sveže tkivo položite na gazo (velja za majhne vzorce), navlaženo s fiziološko raztopino in posodo položite na led. Vzorce do transporta hranite v hladilniku. V primeru daljšega transporta vsebnike z vzorci transportirajte na ledu. 
  • V primeru okužbe s HIV, HBV in HCV to navedite na napotnici.