Nujne preiskave

V primeru ogroženosti pacienta ali pričakovanja, da bo izvid patološke preiskave ključen za nadaljnje zdravljenje, na vidnem mestu in z rdečimi črkami označite napotnico z oznako NUJNO. 

V primeru oznake NUJNO bomo vzorec obravnavali prednostno in podali vsaj preliminarni izvid v najkrajšem možnem času, odvisno od narave in načina obdelave vzorca, v večini primerov v 24 urah od sprejema.

Na napotnici navedite kontaktno telefonsko številko.

Pri zelo nujnih stanjih prihaja v poštev pregled tkiva z zaledenelimi rezi, na podlagi katerih pa predvsem v primeru tumorjev pogosto dokončna diagnoza ni možna – priporočamo, da se v primeru nejasnosti o smiselnosti pregleda z zaledenelimi rezi posvetujete s patologom.

Ker je za histopatološko preiskavo s parafinskimi rezi potrebna najmanj 6-urna fiksacija tkiva v formalinu, je pomembno, da je vzorec odvzet dopoldne (do 12. ure) in takoj fiksiran v formalinu – na ta način je možen pregled parafinskih rezin in (preliminarni) izvid naslednje jutro.