Vzorci za histopatološko preiskavo, fiksirani v formalinu

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev v formalinu

  • Za veliko večino vzorcev za histopatološko preiskavo je najustreznejša takojšnja fiksacija tkiva v formalinu in transport vzorca v ustreznem vsebniku s formalinom.
  • Tkivo fiksirajte v formalinu takoj po odvzemu – zakasnitev začetka fiksacije povzroči nepopravljive poškodbe tkivnega vzorca in onemogoča zanesljivo izvedbo nekaterih preiskav.
  • Za fiksacijo uporabite 10 % nevtralni puferiran formalin, ki ga hranite na hladnem in temnem mestu.
  • Tkivni vzorec fiksirajte v dovolj velikem, dobro zaprtem vsebniku (posodi). Vzorec naj bo potopljen v formalin, ki ga mora biti vsaj 5-krat več od prostornine tkiva.
  • Tkivo pošljite na Inštitut za patologijo čim prej, vendar tudi nekajdnevno hranjenje tkiva v formalinu, ob pogoju, da je količina formalina dovolj velika in vzorec ni prevelik (da ne gre za resekcijo večjega organa), ne vpliva na kvaliteto tkiva in izvedbo preiskav.


Pošiljanje tankih vzorcev sluznice ali odluščenega epitelija (veznice, roženice in podobno)

  • Ti vzorci se po biopsiji ali eksciziji praviloma zvijejo, kar zelo oteži nadaljnjo pripravo tkiva.
  • Zvijanje preprečite tako, da vzorec takoj po odvzemu položite na objektno stekelce in ga pokrijete drugim objektnim stekelcem ter takoj med obe stekelci z vzorcem vstavite v vsebnik s formalinom, tako da sta stekelci v celoti potopljeni v formalin. Če stekelc z vzorcem ne vstavite takoj v formalin, lahko to vodi v izsušitev in trajno poškodbo vzorca.