Analiza fuzij in somatskih mutacij z metodo NGS pri raku pljuč in drugih tumorjih (FusionPlex Lung)

  • fuzije z znanimi in neznanimi partnerji: ALK, BRAF, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET in ROS1
  • geni z visoko frekvenco klinično pomembnih somatskih mutacij (»hotspot«): ALK, BRAF, EGFR, KRAS, RET in ROS1