Analiza fuzij z metodo NGS v tumorjih žlez slinavk in drugih tumorjih glave in vratu (FusionPlex Salivary)

  • fuzije (skupaj 48 genov, z znanimi in neznanimi partnerji): ACVR2A, AKT1, ALK, ARID1A, CCND1, CRTC1, DEK, ETV5, ETV6, EWSR1, FUS, HMGA2, HTN3, MAML1, MAML2, MAML3, MITF, MN1, MSANTD3, MYB, MYBL1, NAB2, NCOA1, NCOA2, NCOA3, NCOA4, NFIB, NR4A2, NR4A3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PAX3, PLAG1, PRKD1, PRKD2, PRKD3, RELA, RET, ROS1, RREB1, SRF, SS18, SS18L1, TFE3, TFEB in WIF1
  • geni z visoko frekvenco klinično pomembnih somatskih različic (»hotspots«): AKT1, ALK, ETV6, PRKD1
Skip to content