Določanje metilacijskega statusa promotorja gena MGMT

  • določanje metilacijskega statusa specifičnih mest v promotorju gena MGMT z metodo bisulfitne konverzije DNA in metil-specifičnega PCR (MS-PCR);