Določanje mikrosatelitne nestabilnosti (TrueMark MSI assay)

  • Določanje mikrosatelitne nestabilnosti 13 mikrosatelitnih označevalcev (BAT-25, NR-24, NR-21, BAT-40, CAT-25, NR-22, NR-27, ABI-19, ABI-20B, ABI-17, ABI-16, BAT-26 in ABI-20A) z metodo PCR in fluorescenčno fragmentno kapilarno elektroforezo.