Molekularnogenetska analiza gena PRNP za izključitev ali potrditev dedne oblike Creutzfeld – Jakobove bolezni

  • molekularnogenetska analiza celotne kodirajoče regije gena PRNP s sekvenciranjem Sanger;